19:00 – 19:20
Menu
Układ karty

W pierwszym rozdziale webinaru, który poświęcony jest układaniu karty menu, omawiamy strategie projektowania menu, które mogą zwiększyć atrakcyjność, sprzedaż i doświadczenie klienta w restauracji.

19:20 – 19:30
Psychologia
Zachowania gości

W rozdziale webinaru, który poświęcony jest zachowaniu gości, eksploruję strategie budowania pozytywnych interakcji i lojalności klientów w restauracyjnym środowisku.

19:30 – 19:40
Cennik
Strategia cenowa w karcie

W trzecim rozdziale webinaru, który poświęcony jest tworzeniu cennika, omawiam strategie ustalania cen, które pozwalają maksymalizować zyski i przyciągać klientów w restauracyjnym biznesie.

19:40 – 20:00
Alkohol jako driver sprzedaży + Sesja Pytań/Odpowiedzi

W ostatnim rozdziale webinaru, poświęconym roli alkoholu jako czynnika napędzającego sprzedaż, analizuję strategie wykorzystania napojów alkoholowych w menu restauracyjnym w celu zwiększenia rentowności i atrakcyjności oferty dla klientów.