Rezerwacje z opłatami

Jesteś tutaj:

Po podłączeniu opłat za rezerwację będą dostępne następne funkcje:

1 – W ustawieniach firmy będzie dostępny Regulamin rezerwacji

2 – Regulamin rezerwacji proponowany przez myREST zawiera wszystkie niezbędne dane restauracji.

Dane są automatycznie podciągane z danych do faktury uzupełnionych w sekcji płatności.

3 – Aby skonfigurować wysokość opłat za rezerwację, nawiguj się do sekcji Rezerwacje – Konfiguracja. W Ustawieniach lokalizacji znajdziesz zakładkę Płatności. Skonfiguruj wysokość opłat na potrzebne dni tygodnia. Jeżeli w którymś dniu opłaty nie są pobierane, to wpisz kwotę 0.

Jak odbywa się opłata za rezerwację po stronie gościa restauracji

1 – Klient standardowo wybiera dzień, godzinę rezerwacji oraz ilość osób i widzi kwotę, która jest wymaganą do wpłaty.

2 – W następnym oknie wprowadza swoje dane.

3 – Po wprowadzeniu danych wyświetla się komunikat o wymaganej opłacie za rezerwację.

4 – Przechodzi na okno opłaty za rezerwację (wszystkie szczegóły są widoczne po lewej stronie).

Dokonuje wpłaty.
Po dokonaniu wpłaty widzi komunikat, że rezerwacja została dodana (przy manualnym potwierdzeniu) lub że rezerwacja została potwierdzona (jeżeli potwierdzenia są automatyczne)

Po opłacie:

Widget;

Jeżeli nie udało się dokonać wpłaty, to gość będzie proszony o dokonaniu nowej rezerwacji.

Ważne: rezerwacje pojawiają się w Panelu Administracyjnym restauracji tylko po tym, jak rezerwacja została opłacona.

Co odbywa się po stronie Panelu Administracyjnego restauracji

1 – Po wpłacie wymaganej kwoty w Panelu zostaje dodana rezerwacja (restauracja też dostaje SMS). Jeżeli tryb automatycznego potwierdzenia rezerwacji został wyłączony, to rezerwacja będzie się świecić na żółto, co oznacza, że wymaga ona potwierdzenia. Jeżeli restauracja korzysta z automatycznego potwierdzania, to rezerwacja automatycznie będzie potwierdzona.

2 – Po potwierdzeniu rezerwacji dla restauracji będą dostępne 2 opcji:
– Edytować (przypisać do stolika, zmienić czas, dodać notatkę i td.)
– Anulować rezerwację

3 – Jeżeli się okażę, że z jakiegoś powodu rezerwacja ma być anulowana, to można dokonać anulowania z poziomu Panelu Administratora. W momencie anulowania zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem, czy chcesz wykonać anulowania ze zwrotem kosztów, czy nie. Po kliknięciu Wyślij zwrot rezerwacja zostanie anulowana, a opłata za rezerwację zostanie zwrócona do gościa. Po kliknięciu Nie rezerwacja zostanie anulowana bez zwrotu opłaty.

Spis treści
Top