Zasady działalności restauracji, kawiarni i barów

Dzisiaj, 13 Maja,  Premier Mateusz Morawiecki ogłosił termin trzeciego etapu odmrożenia gospodarki, w którym będą otwierane lokale gastronomiczne. Ponowne otwarcie restauracji jest zaplanowane na poniedziałek 18 Maja, ale na określonych zasadach oraz spełniając wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny.

Wytyczne sanitarne dla  funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny:
Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

“Należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • Dyscyplinę utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).
 • Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
 • Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.
 • Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach papieru do wycierania rąk.
 • Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne.
 • Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
 • Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie. Wyjątkiem są stoliki, w których zamontowano przegrody, np. z pleksi, pomiędzy osobami.
 • Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m².
 • Wyraźne, trudno usuwalne oznaczenie wyłączonych stolików i opracowanie planu sali na czas epidemii.
 • Ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby gości w restauracji – na podstawie liczby dostępnych miejsc siedzących, przy uwzględnieniu zasad zawartych powyżej (nie licząc tych wyłączonych z użytkowania).
 • Umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie gości przy wejściu do lokalu.
 • Wyznaczenie bezpiecznych stref na zewnątrz dla gości oczekujących na wejście. Doprowadzanie gości do konkretnego wolnego stolika.
 • Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
 • Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
 • Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut.
 • Rekomenduje się zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia pomieszczeń restauracyjnych.

Zaleca się wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczących:

 • Mycia rąk
 • Dezynfekcji rąk
 • Zdejmowania i zakładania rękawiczek
 • Zdejmowania i zakładania maseczki.

Należy wyłączyć z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.

Usługa na miejscu:

 1. Przynoszenie zamówień na tacach,
 2. Mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.
 3. Wydawanie zamówień na ladzie, w torbach,
 4. Bezkontaktowe wydawanie zamówień,
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z ekranów do składania zamówień (tzw. kiosków) poprzez np. dozownik z płynem do dezynfekcji rąk bądź jednorazowe rękawiczki oraz regularne (kilka razy dziennie), przecieranie powierzchni ekranów).
 6. Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę”

Wytyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem mogą Państwo przeczytać na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia

Jak skutecznie ogłosić otwarcie restauracji?

Aby restauracja skutecznie rozpoczęła swoją pracę, warto ogłosić to wszystkim klientom. Zrób tak, aby nikt nie zapomniał o Twojej restauracji i z chęcią ją odwiedził. Na sam początek opublikuj swoje godziny pracy i nowe reguły higieniczne na stronach restauracji w mediach społecznościowych.

Dalej skorzystaj ze swojej bazy e-mailowej i wyślij każdemu informację o godzinach otwarcia i adresie. Przypomnij o sobie. Zaoferuj promocję, aby zmaksymalizować ten efekt. Na koniec zachęć klienta do złożenia rezerwacji online. myREST zadbał o to i możesz po prostu wkleić w treść e-maila link do rezerwacji w Twojej restauracji. Pozwól klientom składać rezerwacje bezpośrednio z Twojej strony www, Facebook, Messenger, Instagram, Google etc.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Volodymyr Turchak

Volodymyr Turchak

Author

Podziel się postem

Pobierz ebook o tym jak prowadzić Instagram resturacji

Nasza misja to edukacja gastro!

Z myrest uzyskasz dostęp do szkoleń dla kelnerów i menedżerów.

Matias Glusman, współtwórca myrest i doradca gastro, wnosi do projektu ponad 20 lat swojego doświadczenia doradczego, implementując najlepsze praktyki gastronomiczne.

Przeczytaj więcej artykułów

Top